STÖD ISRAEL MOT HAMAS TERRORISM

Till europaparlamentets ledamöter samt politiska grupper

lars.adaktusson@europarl.europa.eu, max.andersson@europarl.europa.eu,
malin.bjork@europarl.europa.eu, bodil.ceballos@europarl.europa.eu,
annamaria.corazzabildt@europarl.europa.eu, peter.eriksson@europarl.europa.eu,
fredrick.federley@europarl.europa.eu, christofer.fjellner@europarl.europa.eu,
jytte.guteland@europarl.europa.eu, anna.hedh@europarl.europa.eu,
gunnar.hokmark@europarl.europa.eu, isabella.loevin@europarl.europa.eu,
olle.ludvigsson@europarl.europa.eu, peter.lundgren@europarl.europa.eu,
jens.nilsson@europarl.europa.eu, marit.paulsen@europarl.europa.eu,
soraya.post@europarl.europa.eu, marita.ulvskog@europarl.europa.eu,
cecilia.wikstrom@europarl.europa.eu, kristina.winberg@europarl.europa.eu

Ämne: Stöd Israel mot Hamas terrorism

 

Kära ledamot/möter i europaparlamentet,

 

Tillsammans med andra bekymrade EU-medborgare, har jag följt de pågående händelserna i Israel och i Gazaremsan. Israel kämpar långsiktigt för att neutralisera terrororganisationen Hamas infrastruktur och deras vapenlager. Vi är medvetna om att europaparlamentet arbetar på en resolution gällande situationen. Vi förväntar oss inte bara utan kräver att europaparlamentet fortsättningsvis står fast vid Israels sida mot Hamas terrorism.

Europaparlamentet har terroriststämplat Hamas. Hamas har gjort sig skyldiga till krigsförbrytelser genom att verka från civila områden, ha agenter som är maskerade som civila och använda civilpersoner som mänskliga sköldar. Hamas har skjutit mer än 12,000 raketer mot Israeliska städer sedan 2005 och är ansvarigt för dussintals andra terrorattacker med den israeliska civilbefolkningen som måltavla. Israel har inte enbart rätt, utan även skyldighet, att använda alla sina medel för att beskydda sina medborgare från terrorism. Om detta skett någonstans inom EU skulle vi förvänta oss samma åtgärder från EU-staterna, samt fullständigt stöd från andra EU-länder.

Israel drog sig tillbaka från Gaza 2005. Det var ett modigt och djärvt steg mot fred. Israel avlägsnade mer än 8,000 israeliska medborgare och all militär närvaro från Gaza.  Alla gränskontroller runt Gaza, utom precis vid den Israeliska gränsen, övergavs av Israel. Dessa åtgärder prisades av EU som bekräftade sitt löfte om ett säkert Israel. Trots detta har Gaza fallit under Hamas ledning – istället för att bli början på en suverän och blomstrande palestinsk stat har det blivit en miniatyr terrorstat, en raketavskjutningsramp som sprider terror runt sig.

Nu är det dags att på nytt bekräfta EU:s stöd för ett Israel som är säkert, tryggt och fritt från hot. Europadomstolen måste ge ett tydligt budskap att man står vid Israels sida i dess nedmontering av Hamas terror. Europaparlamentet måste uppmuntra EU:s medlemsstater att ge Israel politiskt, logistiskt samt humanitärt stöd under krigstider. Allt annat än fullständigt stöd för elimineringen av terrorhotet från Gaza indikerar att EU inte är intresserat av fred baserad på en tvåstatlösning med landutbyte för fred, utan endast är intresserad av landutbyte som stödjer fortsatt terror och konflikt.

Varje försök att pressa Israel att avtrappa den pågående militäroperationen leder endast till ett tillfälligt uppskjutande av Hamas terror. Detta är inte politiskt eller moraliskt acceptabelt.  Det skulle aldrig varit godtagbart för någon annan EU-stat och det är det inte heller för Israel. Det är en grundläggande rättighet för alla civilpersoner, var som helst de befinner sig i världen, att leva utan hot för sina liv och att leva ett säkert och tryggt liv. I synnerhet sådana hot som har sin grund i nationalitet, etnicitet eller religion.

Som fredsälskande EU-medborgare kräver vi att EU ger ett fullständigt stöd för Israel i sin kamp mot Hamas terrorism. Vi är övertygade om att ni skall ta de rätta stegen i den riktingen.

 

Med vänliga hälsningar,

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: