Støt ISrael mod Hamas’ terrorisme

Til: medlemmere af det Europæiske parlament og de dertil hørende politiske partier

margrete.auken@europarl.europa.eu, bendt.bendtsen@europarl.europa.eu,
ole.christensen@europarl.europa.eu, jorn.dohrmann@europarl.europa.eu,
rinaronja.kari@europarl.europa.eu, rikke.karlson@europarl.europa.eu,
jeppe.kofod@europarl.europa.eu, morten.messerschmidt@europarl.europa.eu,
mortenhelveg.petersen@europarl.europa.eu, jens.rohde@europarl.europa.eu,
christel.schaldemose@europarl.europa.eu, ulla.tornaes@europarl.europa.eu,
anders.vistisen@europarl.europa.eu

Emne: Støt ISrael mod Hamas’ terrorisme

 

Kære medlem(mer) af det Europæiske parlament.

Jeg og andre bekymrede EU borgere, har fulgt med i den nuværende situation i Israel og Gaza striben. Israel kæmper en krig der har til formål, at neutralisere Hamas’ infrastruktur og deres våbenarsenal, og vi er bekendte med, at det Europæiske parlament netop nu arbejder på en resolution om emnet.

Vi vil hermed erklære at vi ikke blot forventer, men derimod forlanger at det Europæiske parlament står solidt side om side med Israel i dets kamp mod Hamas’ terror.

Hamas er katergoriseret som en terror organisation af EU. Hamas har begået, begår og vil begå adskillige krigsforbrydelser, nør de fører krig fra civile boligområder, har militante iført civilt tøj samt bevidst og strategisk bruger civile som et menneskeligt skjold.

Hamas har siden 2005 affyret mere end 12.000 raketter imod israelske byer og er ansvarlig for adskillige terrorangreb mod israelske civile. Israel har ikke blot ret til at forsvare sig med alle midler det har til rådighed, Israel er forpligtet til at handle for at beskytte dets borgere imod terror. Var EU i den situation som Israel pt. befinder sig i, ville vi ligeledes forvente at EU foretog sig akurat det samme som Israel, med fuld støtte fra EU’s allierede og samarbejdspartnere.

Israel forlod Gaza striben i 2005, i et modigt og risikabelt træk i fredens navn. Israel evakuerede 8.000 af dets borgere og fjernede al militær tilstedeværelse. Israel forlod alle grænsekontrolposter, kun med undtagelse af dem der fører ind i Israel. Dette modige træk var priset af EU, og det bekræftigede EUs forpligelse overfor et sikkert Israel. PÅ trods af dette træk endte Gaza striben under et Hamas styre, og istedet for at denne udvikling førte til en progressiv og selvstændig Palæstinensisk stat, udviklede Gaza sig til at blive en terror stat, en affyrings rampe for raketter der spreder skræk og rædsel til dets nabo.

Nu er tiden inde for at EU markerer sin forpligtigelse overfor Israels ret til at leve i sikkerhed, fir fra trusler fra dets naboer. Det Europæiske parlament bliver nød til at gøre det helt klart for omverden, at EU står standhaftigt side om side med Israel i dets igangværende mission for at neutralisere alle Hamas’ terrorinfrastruktur. Det Europæiske parlament er nødsaget til at opfordre EUs medlemslande, til at tilbyde Israel politisk, forsynings og humanitær hjælp i den nuværende krigs situation. Formår EU ikke at bakke op om neutraliseringen af terror truslen fra Gaza vil det blive set som et signal om, at EU ikke er intereseret i en fred baseret på en to-stats-løsning med overdragelse af jord for fred. Men derimod overdragelse af områder der frit kan benyttes til vedvarende terrorisme og krigshandlinger.

Ethvert pres fra EUs side for at få Israel til at nedtone dets nuværende militære operation og derved blot sætte en midlertiddig stopper for Hamas’ terror, er politisk og moralsk set uacceptabelt. Det kan antages at ingen af EUs medlemslande ville acceptere et sådant pres udefra og det vil ISrael heller ikke. Det er en basal rettighed for civil befolkninger i hele verden, at kunne leve et frit liv uden at opleve at deres liv eller sikkerhed er i fare, særligt når civile er truede eller hvis sikkerhed er i fare, på baggrund af nationale, etniske og/eller religiøse tilhørsforhold.

Som fredselskende EU borgere, forventer vi ikke mindre af Europa parlamentet end dets fulde støtte og opbakning af Israel i dennes kamp mod Hamas’ terror! Og vi er håbefulde om, at i vil tage de nødvendige skridt i den retning.

Venlig hilsen

 

Advertisements

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: